Specialist

dr. NIkolay Mitrev
https://clinic112.com/mitrev

Services

Distance - diagnostic research
Пациента получава подробни инструкции от лекаря за вида, количеството и условията за транспонтиране на биологичния материал до болничното заведение или диагностичната лаборатория в града на лекаря. Уговаря се време и начин на заплащане на доставката и срок за получаване на резултатите от изследванията, както и последващите действия в зависимост от резултатите. Възможно е да бъдат изискани и допълнителни съпътстващи изследвания в града на пациента , с цел подоряване на възможностите за поставяне на точна диагноза и намаляване на разходите.

You should login or register to send a friendship invitation. If you already have an account , please login in your account:

×